Brankári
Gabriela
Macháková
Kristína
Gronová
Obrancovia
Nikola
Oravcová
Nina
Trubenová
Viktória
Sedmáková
Emma
Együdová
Záložníci
Linda
Novodomcová
Ema
Vlkovičová
Michaela
Mareková
Ema
Zimanová
Sara
Šturmanová
Dorota Sára
Cehuľová
Útočníci
Nina
Kováčová
Adriána
Paštrnáková
Viktória
Štefanová